Directory

Huan Meng [ Edit Your Profile ]

Email Address: HMeng@mednet.ucla.edu

Work
Position/Title
Assistant Professor, NanoMedicine

Publications

A selected list of publications:

Peng Zhikun, Liu Xu, Meng Huan, Li Zhongjun, Li Baojun, Liu Zhongyi, Liu Shouchang   Design and Tailoring of the 3D Macroporous Hydrous RuO2 Hierarchical Architectures with a Hard-Template Method for High-Performance Supercapacitors ACS applied materials & interfaces, 2016; .
Song Jiacheng, Ma Zhanlong, Meng Huan, Yu Jing, Li Yan, Hong Xunning, Shi Haibin   Distal hyperintense vessels alleviate insula infarction in proximal middle cerebral artery occlusion The International journal of neuroscience, 2016; 126(11): 1030-5.
Meng Huan, Fan Ke, Low Jingxiang, Yu Jiaguo   Electrochemically reduced graphene oxide on silicon nanowire arrays for enhanced photoelectrochemical hydrogen evolution Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 2016; 45(35): 13717-25.
Sun Bingbing, Wang Xiang, Liao Yu-Pei, Ji Zhaoxia, Chang Chong Hyun, Pokhrel Suman, Ku Justine, Liu Xiangsheng, Wang Meiying, Dunphy Darren R, Li Ruibin, Meng Huan, Mädler Lutz, Brinker C Jeffrey, Nel André E, Xia Tian   Repetitive Dosing of Fumed Silica Leads to Profibrogenic Effects through Unique Structure-Activity Relationships and Biopersistence in the Lung ACS nano, 2016; 10(8): 8054-66.
Meng Huan, Wang Meiying, Liu Huiyu, Liu Xiangsheng, Situ Allen, Wu Bobby, Ji Zhaoxia, Chang Chong Hyun, Nel Andre E   Correction to Use of a Lipid-Coated Mesoporous Silica Nanoparticle Platform for Synergistic Gemcitabine and Paclitaxel Delivery to Human Pancreatic Cancer in Mice ACS nano, 2016; 10(6): 6416.
He Zhangxiu, Zhang Yan, Cao Muhua, Ma Ruishuang, Meng Huan, Yao Zhipeng, Zhao Lu, Liu Yan, Wu Xiaoming, Deng Ruijuan, Dong Zengxiang, Bi Yayan, Kou Junjie, Novakovic Valerie, Shi Jialan, Hao Lirong   Increased phosphatidylserine-exposing microparticles and their originating cells are associated with the coagulation process in patients with IgA nephropathy Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 2016; 31(5): 747-59.
Mao Yufei, Shin Kyeong-Sik, Wang Xiang, Ji Zhaoxia, Meng Huan, Chui Chi On   Semiconductor Electronic Label-Free Assay for Predictive Toxicology Scientific reports, 2016; 6(5): 24982.
Zhang Yan, Meng Huan, Ma Ruishuang, He Zhangxiu, Wu Xiaoming, Cao Muhua, Yao Zhipeng, Zhao Lu, Li Tao, Deng Ruijuan, Dong Zengxiang, Tian Ye, Bi Yayan, Kou Junjie, Thatte Hemant S, Zhou Jin, Shi Jialan   CIRCULATING MICROPARTICLES, BLOOD CELLS, AND ENDOTHELIUM INDUCE PROCOAGULANT ACTIVITY IN SEPSIS THROUGH PHOSPHATIDYLSERINE EXPOSURE Shock (Augusta, Ga.), 2016; 45(3): 299-307.
Liu Xiangsheng, Situ Allen, Kang Yanan, Villabroza Katie Rose, Liao Yupei, Chang Chong Hyun, Donahue Timothy, Nel Andre E, Meng Huan   Irinotecan Delivery by Lipid-Coated Mesoporous Silica Nanoparticles Shows Improved Efficacy and Safety over Liposomes for Pancreatic Cancer ACS nano, 2016; 10(2): 2702-15.
Leung W Keung, Duan Yi Ran, Dong Xiao Xiao, Yeung Kim Wai Shadow, Zhou Shuang Ying, Corbet Esmonde F, Meng Huan Xin   Perception of Non-surgical Periodontal Treatment in Individuals Receiving or Not Receiving Local Anaesthesia Oral health & preventive dentistry, 2016; 14(2): 165-75.
Meng Huan, Cao Ying, Qin Jinzhong, Song Xiaoyu, Zhang Qing, Shi Yun, Cao Liu   DNA methylation, its mediators and genome integrity International journal of biological sciences, 2015; 11(5): 604-17.
Yoshida Junko, Heflin Thomas, Zambrano Andrea, Pan Qing, Meng Huan, Wang Jiangxia, Stark Walter J, Daoud Yassine J   Gamma-Irradiated Sterile Cornea for Use in Corneal Transplants in a Rabbit Model Middle East African journal of ophthalmology, 2015; 22(3): 346-51.
Ding Wenbo, Kou Junjie, Meng Huan, Kou Yan, He Zhangxiu, Cao Muhua, Wang Lixiu, Bi Yayan, Thatte Hemant S, Shi Jialan   Procoagulant activity induced by transcatheter closure of atrial septal defects is associated with exposure of phosphatidylserine on microparticles, platelets and red blood cells Thrombosis research, 2015; 136(2): 354-60.
Zhu Yifei, Pan Qiongxi, Meng Huan, Jiang Yueshui, Mao Aiqin, Wang Teng, Hua Dong, Yao Xiaoqiang, Jin Jian, Ma Xin   Enhancement of vascular endothelial growth factor release in long-term drug-treated breast cancer via transient receptor potential channel 5-Ca(2+)-hypoxia-inducible factor 1α pathway Pharmacological research, 2015; 93(3): 36-42.
Meng Huan, Harrison David J, Meehan Richard R   MBD4 interacts with and recruits USP7 to heterochromatic foci Journal of cellular biochemistry, 2015; 116(3): 476-85.
Wang Xiang, Duch Matthew C, Mansukhani Nikhita, Ji Zhaoxia, Liao Yu-Pei, Wang Meiying, Zhang Haiyuan, Sun Bingbing, Chang Chong Hyun, Li Ruibin, Lin Sijie, Meng Huan, Xia Tian, Hersam Mark C, Nel André E   Use of a pro-fibrogenic mechanism-based predictive toxicological approach for tiered testing and decision analysis of carbonaceous nanomaterials ACS nano, 2015; 9(3): 3032-43.
Wang Shunhao, Riedinger Andreas, Li Hongbo, Fu Changhui, Liu Huiyu, Li Linlin, Liu Tianlong, Tan Longfei, Barthel Markus J, Pugliese Giammarino, De Donato Francesco, Scotto D'Abbusco Marco, Meng Xianwei, Manna Liberato, Meng Huan, Pellegrino Teresa   Plasmonic copper sulfide nanocrystals exhibiting near-infrared photothermal and photodynamic therapeutic effects ACS nano, 2015; 9(2): 1788-800.
Gao Chunyan, Xie Rui, Yu Chengyuan, Ma Ruishuang, Dong Weijun, Meng Huan, Zhang Yan, Si Yu, Zhang Zhuo, Novakovic Valerie, Zhang Yong, Kou Junjie, Bi Yayan, Li Baoxin, Xie Rujuan, Gilbert Gary E, Zhou Jin, Shi Jialan   Thrombotic Role of Blood and Endothelial Cells in Uremia through Phosphatidylserine Exposure and Microparticle Release PloS one, 2015; 10(11): e0142835.
Meng Huan, Wang Meiying, Liu Huiyu, Liu Xiangsheng, Situ Allen, Wu Bobby, Ji Zhaoxia, Chang Chong Hyun, Nel Andre E   Use of a lipid-coated mesoporous silica nanoparticle platform for synergistic gemcitabine and paclitaxel delivery to human pancreatic cancer in mice ACS nano, 2015; 9(4): 3540-57.
Meng Huan, Chen Guiquan, Gao Hui-Ming, Song Xiaoyu, Shi Yun, Cao Liu   The emerging nexus of active DNA demethylation and mitochondrial oxidative metabolism in post-mitotic neurons International journal of molecular sciences, 2014; 15(12): 22604-25.
Kim Eun Chul, Meng Huan, Jun Albert S   N-Acetylcysteine increases corneal endothelial cell survival in a mouse model of Fuchs endothelial corneal dystrophy Experimental eye research, 2014; 127(12): 20-5.
Son Hyeck-Soo, Villarreal Guadalupe, Meng Huan, Eberhart Charles G, Jun Albert S   On the origin of 'guttae' The British journal of ophthalmology, 2014; 98(9): 1308-10.
Meng Huan Y A, Su Kate Y L, Rieke George H, Stevenson David J, Plavchan Peter, Rujopakarn Wiphu, Lisse Carey M, Poshyachinda Saran, Reichart Daniel E   Large impacts around a solar-analog star in the era of terrestrial planet formation Science (New York, N.Y.), 2014; 345(6200): 1032-5.
Lin Sijie, Wang Xiang, Ji Zhaoxia, Chang Chong Hyun, Dong Yuan, Meng Huan, Liao Yu-Pei, Wang Meiying, Song Tze-Bin, Kohan Sirus, Xia Tian, Zink Jeffrey I, Lin Shuo, Nel André E   Aspect ratio plays a role in the hazard potential of CeO2 nanoparticles in mouse lung and zebrafish gastrointestinal tract ACS nano, 2014; 8(5): 4450-64.
Nel Andre, Xia Tian, Meng Huan, Wang Xiang, Lin Sijie, Ji Zhaoxia, Zhang Haiyuan   Nanomaterial toxicity testing in the 21st century: use of a predictive toxicological approach and high-throughput screening Accounts of chemical research, 2013; 46(3): 607-21.
Zhu Motao, Nie Guangjun, Meng Huan, Xia Tian, Nel Andre, Zhao Yuliang   Physicochemical properties determine nanomaterial cellular uptake, transport, and fate Accounts of chemical research, 2013; 46(3): 622-31.
Li Ruibin, Wang Xiang, Ji Zhaoxia, Sun Bingbing, Zhang Haiyuan, Chang Chong Hyun, Lin Sijie, Meng Huan, Liao Yu-Pei, Wang Meiying, Li Zongxi, Hwang Angela A, Song Tze-Bin, Xu Run, Yang Yang, Zink Jeffrey I, Nel André E, Xia Tian   Surface charge and cellular processing of covalently functionalized multiwall carbon nanotubes determine pulmonary toxicity ACS nano, 2013; 7(3): 2352-68.
Meng Huan, Mai Wilson X, Zhang Haiyuan, Xue Min, Xia Tian, Lin Sijie, Wang Xiang, Zhao Yang, Ji Zhaoxia, Zink Jeffrey I, Nel Andre E   Codelivery of an optimal drug/siRNA combination using mesoporous silica nanoparticles to overcome drug resistance in breast cancer in vitro and in vivo ACS nano, 2013; 7(2): 994-1005.
Zhang Haiyuan, Dunphy Darren R, Jiang Xingmao, Meng Huan, Sun Bingbing, Tarn Derrick, Xue Min, Wang Xiang, Lin Sijie, Ji Zhaoxia, Li Ruibin, Garcia Fred L, Yang Jing, Kirk Martin L, Xia Tian, Zink Jeffrey I, Nel Andre, Brinker C Jeffrey   Processing pathway dependence of amorphous silica nanoparticle toxicity: colloidal vs pyrolytic Journal of the American Chemical Society, 2012; 134(38): 15790-804.
George Saji, Lin Sijie, Ji Zhaoxia, Thomas Courtney R, Li LinJiang, Mecklenburg Mathew, Meng Huan, Wang Xiang, Zhang Haiyuan, Xia Tian, Hohman J Nathan, Lin Shuo, Zink Jeffrey I, Weiss Paul S, Nel André E   Surface defects on plate-shaped silver nanoparticles contribute to its hazard potential in a fish gill cell line and zebrafish embryos ACS nano, 2012; 6(5): 3745-59.
Zhang Haiyuan, Ji Zhaoxia, Xia Tian, Meng Huan, Low-Kam Cecile, Liu Rong, Pokhrel Suman, Lin Sijie, Wang Xiang, Liao Yu-Pei, Wang Meiying, Li Linjiang, Rallo Robert, Damoiseaux Robert, Telesca Donatello, Mädler Lutz, Cohen Yoram, Zink Jeffrey I, Nel Andre E   Use of metal oxide nanoparticle band gap to develop a predictive paradigm for oxidative stress and acute pulmonary inflammation ACS nano, 2012; 6(5): 4349-68.
Xia Tian, Zhao Yan, Sager Tina, George Saji, Pokhrel Suman, Li Ning, Schoenfeld David, Meng Huan, Lin Sijie, Wang Xiang, Wang Meiying, Ji Zhaoxia, Zink Jeffrey I, Mädler Lutz, Castranova Vincent, Lin Shuo, Nel Andre E   Decreased dissolution of ZnO by iron doping yields nanoparticles with reduced toxicity in the rodent lung and zebrafish embryos ACS nano, 2011; 5(2): 1223-35.
Wang Xiang, Xia Tian, Ntim Susana Addo, Ji Zhaoxia, George Saji, Meng Huan, Zhang Haiyuan, Castranova Vincent, Mitra Somenath, Nel André E   Quantitative techniques for assessing and controlling the dispersion and biological effects of multiwalled carbon nanotubes in mammalian tissue culture cells ACS nano, 2010; 4(12): 7241-52.
Ji Zhaoxia, Jin Xue, George Saji, Xia Tian, Meng Huan, Wang Xiang, Suarez Elizabeth, Zhang Haiyuan, Hoek Eric M V, Godwin Hilary, Nel André E, Zink Jeffrey I   Dispersion and stability optimization of TiO2 nanoparticles in cell culture media Environmental science & technology, 2010; 44(19): 7309-14.
Meng Huan, Xue Min, Xia Tian, Zhao Yan-Li, Tamanoi Fuyuhiko, Stoddart J Fraser, Zink Jeffrey I, Nel Andre E   Autonomous in vitro anticancer drug release from mesoporous silica nanoparticles by pH-sensitive nanovalves Journal of the American Chemical Society, 2010; 132(36): 12690-7.
Meng Huan, Liong Monty, Xia Tian, Li Zongxi, Ji Zhaoxia, Zink Jeffrey I, Nel Andre E   Engineered design of mesoporous silica nanoparticles to deliver doxorubicin and P-glycoprotein siRNA to overcome drug resistance in a cancer cell line ACS nano, 2010; 4(8): 4539-50.
Liang Xing-Jie, Meng Huan, Wang Yingze, He Haiyong, Meng Jie, Lu Juan, Wang Paul C, Zhao Yuliang, Gao Xueyun, Sun Baoyun, Chen Chunying, Xing Genmei, Shen Dingwu, Gottesman Michael M, Wu Yan, Yin Jun-Jie, Jia Lee   Metallofullerene nanoparticles circumvent tumor resistance to cisplatin by reactivating endocytosis Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010; 107(16): 7449-54.
Xia Tian, Kovochich Michael, Liong Monty, Meng Huan, Kabehie Sanaz, George Saji, Zink Jeffrey I, Nel Andre E   Polyethyleneimine coating enhances the cellular uptake of mesoporous silica nanoparticles and allows safe delivery of siRNA and DNA constructs ACS nano, 2009; 3(10): 3273-86.
Meng Huan, Xia Tian, George Saji, Nel Andre E   A predictive toxicological paradigm for the safety assessment of nanomaterials ACS nano, 2009; 3(7): 1620-7.
Chen Zhen, Chen Hu, Meng Huan, Xing Gengmei, Gao Xueyun, Sun Baoyun, Shi Xiaoli, Yuan Hui, Zhang Chengcheng, Liu Ru, Zhao Feng, Zhao Yuliang, Fang Xiaohong   Bio-distribution and metabolic paths of silica coated CdSeS quantum dots Toxicology and applied pharmacology, 2008; 230(3): 364-71.
Meng Huan, Chen Zhen, Xing Gengmei, Yuan Hui, Chen Chunying, Zhao Feng, Zhang Chengcheng, Zhao Yuliang   Ultrahigh reactivity provokes nanotoxicity: explanation of oral toxicity of nano-copper particles Toxicology letters, 2007; 175(1-3): 102-10.
Chen Zhen, Meng Huan, Xing Gengmei, Chen Chunying, Zhao Yuliang, Jia Guang, Wang Tiancheng, Yuan Hui, Ye Chang, Zhao Feng, Chai Zhifang, Zhu Chuanfeng, Fang Xiaohong, Ma Baocheng, Wan Lijun   Acute toxicological effects of copper nanoparticles in vivo Toxicology letters, 2006; 163(2): 109-20.
Wang Jiangxue, Chen Chunying, Li Bai, Yu Hongwei, Zhao Yuliang, Sun Jin, Li Yufeng, Xing Gengmei, Yuan Hui, Tang Jun, Chen Zhen, Meng Huan, Gao Yuxi, Ye Chang, Chai Zhifang, Zhu Chuanfeng, Ma Baocheng, Fang Xiaohong, Wan Lijun   Antioxidative function and biodistribution of [Gd@C82(OH)22]n nanoparticles in tumor-bearing mice Biochemical pharmacology, 2006; 71(6): 872-81.
Chen Chunying, Xing Gengmei, Wang Jiangxue, Zhao Yuliang, Li Bai, Tang Jun, Jia Guang, Wang Tiancheng, Sun Jin, Xing Li, Yuan Hui, Gao Yuxi, Meng Huan, Chen Zhen, Zhao Feng, Chai Zhifang, Fang Xiaohong   Multihydroxylated [Gd@C82(OH)22]n nanoparticles: antineoplastic activity of high efficiency and low toxicity Nano letters, 2005; 5(10): 2050-7.